Welkom!

Met deze website houd ik u graag op de hoogte aangaande mijn radioloopbaan sinds 1988.

Sinds toen verzamel ik ook ongeveer alles wat te maken heeft met gewezen en bestaande Vlaamse lokale radio's.

Deze site geeft een beeld weer van de lokale radio's die ooit bestonden of nog steeds bestaan.

Veel plezier!