Type Radio: 
Webradio
Keerbergen
Hitradio Keerbergen
Type Radio: 
Webradio
Studio-adres: 
Putsebaan 2, 3140 Keerbergen
Telefoon: 
0498 660537
In de ether sinds: 
april 2019