Type Radio: 
Webradio
JOUWRADIO
Jouwradio
Type Radio: 
Webradio
Oorspronkelijke roepnaam: 
Jouwradio
Studio-adres: 
Londenstraat 7, 2000 Antwerpen
Telefoon: 
03 7271073
In de ether sinds: 
maandag 27 maart 2006 (12U00)
Artikels: 
Bron: Het Laatste Nieuws, woensdag 15 maart 2006