Type Radio: 
Webradio
100PROCENT.BE
Radio 100procent.be
Heldergem
Type Radio: 
Webradio
Studio-adres: 
Leistraat 5. 9450 Heldergem
Telefoon: 
070 222250
In de ether sinds: 
2018
Gestopt met uitzenden: 
2020