Type Radio: 
Webradio
2BFM
Radio 2BFM
Type Radio: 
Webradio
Oorspronkelijke roepnaam: 
2BFM
In de ether sinds: 
maandag 12 februari 2007