Type Radio: 
Webradio
KLT
Radio KLT
Tielen
Type Radio: 
Webradio
Studio-adres: 
Bosroos 35, 2460 Tielen
Telefoon: 
0468 507528
In de ether sinds: 
2018