Type Radio: 
Webradio
MAXI
Radio_Maxi
Type Radio: 
Webradio
Oorspronkelijke roepnaam: 
Maxi
In de ether sinds: 
4 april 2014