Type Radio: 
Webradio
ROXX
Radio Roxx
Eeklo
Type Radio: 
Webradio
Studio-adres: 
Leopoldlaan 98 C, 9900 Eeklo
Telefoon: 
09 3777220
In de ether sinds: 
woensdag 21 maart 2018