Type Radio: 
Lokale Radio
LEUVEN (2)
Radio Leuven
Leuven
Type Radio: 
Lokale Radio
Oorspronkelijke roepnaam: 
Leuven
Telefoon: 
0495 383939
Frequentie: 
FM 105.6 MHz