Type Radio: 
Webradio
ANGEL
Radio Angel
Lanaken
Type Radio: 
Webradio
Oorspronkelijke roepnaam: 
Angel
Studio-adres: 
Tichelovenstraat 4, Smeermaas
Telefoon: 
011 717624
In de ether sinds: 
zomer 2004