Type Radio: 
Webradio
FLAMINGO
Oostende
Type Radio: 
Webradio
Studio-adres: 
Jan Diericksenstraat 10, 8400 Oostende
Telefoon: 
059 436887
In de ether sinds: 
zaterdag 1 januari 2011 (12U00)
Gestopt met uitzenden: 
zondag 17 juni 2012