Type Radio: 
Webradio
UTOPIA
Radio Utopia
Tremelo
Type Radio: 
Webradio
Oorspronkelijke roepnaam: 
Utopia
Studio-adres: 
Baalse Baan 287, 3128 Baal-Tremelo
Telefoon: 
016 532343
In de ether sinds: 
2004

Na geen vergunning meer gekregen te hebben om op FM te blijven uitzenden ging UTOPIA in 2004 verder als webradio.