Type Radio: 
Webradio
ROL
Lanaken
Type Radio: 
Webradio
Oorspronkelijke roepnaam: 
ROL
Studio-adres: 
Hoenderbroekstraat 53, 3620 Lanaken
Telefoon: 
089 717650
In de ether sinds: 
augustus 2005
Afbeeldingen: 
Marc Van Holzaten & Harry Ruis, augustus 2006